Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

แพ็คเกจเที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ 2วัน 1คืน เดินทางได้ทุกวัน เดินทาง 4 คนขึ้นไป ราคาเพียง 2,999 บาท

Highlight

 สักการะขอพร ตาไข่วัดเจดีย์
 สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
กราบไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์
หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมู่บ้านคีรีวง

06.00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตู้รอรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึง  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเช้า

09.00 น.   แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคำลือ มาหลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาเมืองซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมืองหลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลหลักเมือง

11.00 น.     กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ด้วยความมีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ดึงดูดให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพร พิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำผ้าขึ้นธาตุ ตามตำนานเชื่อว่า หากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุและบนขอพรใน เรื่องใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลูก ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงดังหวัง

12.00 น.     ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง

13.40 น.     หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานเยี่ยมชมจุดต่างๆ รอบหมู่บ้านนอกจากนี้    อิสระใหท่านได้ลงเล่นน้ำ แช่น้ำเย็นๆที่ไหลมาจากธรรมชาติ

พักที่     นำท่านเข้าพักที่ บ้านสวนตาชิต โฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือ เทียบเท่า

18.00 น.    ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเย็น

วันที่ 2     หมู่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

07.00 น.   ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.   นำท่านเดินทางเข้าสู่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ผลิตภัณฑ์ของผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมคีรีวง โดยทางกลุ่มได้พยายามศึกษา และนำภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่า มีการทดลองเป็นระยะเวลานานจนได้สูตรการย้อม ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ

12.00 น.    ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง

14.30 น.    นำท่าน แวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร    บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือ ขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่

16.10 น.     แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้แวะชมทิวทัศน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “พลายจำเริญ” ซึ่งเป็นรูปปั้นช้างพลายจำเริญ ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยานคร ช้างคู่เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมให้ท่านได้เลือกอิสระอาหาร ก่อนเดินทางกลับ

18.20 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง 

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าบริการรถรับส่ง
  • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • โรงแรมที่พัก 1 คืน
  • ค่าจักรยาน
  • กิจกรรมผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายังท่าเรือ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
  • เดินทางขึ้นต่ำ 4 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • ค่าโดยสารตั๋วเครื่องบิน และค่าตั๋วรถดดยสาร ไป-กลับ นครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมหรือจองแพ็คเกจ

สนใจติดต่อแผนก FIT โทร 02-105-6234 กด 4

เพิ่มเพื่อน 

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด