Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...
02 105 6234
จันทร์ - ศุกร์ 9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00-18:00
Mushroom Travel LINE
@mushroomtravel
Mushroom Travel LINE

แพ็คเกจนครศรีธรรมราช OnedayTrip ไหว้พระ ขอพรไอไข่ เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 990 บาท

Highlight

ขอพรโชคลาภกับ ไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ครัวนายหนัง ร้านอาหารใต้ 
เที่ยวส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปท่าน
บริการเหนือระดับ รับ – ส่ง ด้วยรถตู้ VIP

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันแรก จุดรับลูกค้า-วัดเจดีย์-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-ศาลหลักเมือง-ร้าน 12 นักษัตร
เช้า   รถตู้ VIP บริการรอรับท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช
10.00 น.   นำทุกท่านสักการะขอพรที่ วัดเจดีย์ วัดดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่มี ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้ และจังหวัดในภาคใต้ จากความศรัทธาเชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และค้าขาย ผู้คนศรัทธาและเดินทางมาอย่างมากมาย จึงทำให้ภายในวัดเต็มไปด้วยร้านขายของแก้บนต่างๆ สองข้างทางก็เต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ชน และมีบริเวณที่ให้จุดประทัดที่มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินขนาดใหญ่เลยทีเดียว ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

12.30 น.   บริการอาหารกลางวันที่ ครัวนายหนัง ร้านอาหารใต้ อาหารพื้นเมือง รสเด็ด โดยเฉพาะเมนูที่เราบริการเสริฟ “แกงกะทิปลาดุกทะเลใบส้มแป้น” เมนูขึ้นชื่อของร้าน

13.30 น.   เดินทางสู่ ศาลหลักเมือง อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา  ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ

14.00 น.   พาทุกท่านไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย ซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

15.30 น.   พาทุกท่านแวะซื้อของฝาก ร้าน 12 นักษัตร มีสินค้าของฝากให้เลือกหลากหลาย ทั้งของกิน หรือ ของแฮนเมดจากฝีมือของชาวเมืองคอน อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

16.30 น.   เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช
17.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ

 ขอบคุณที่ให้เกียรติมัชรูมฯได้ดูแลคนพิเศษเช่นคุณค่ะ

อัตรานี้รวม

  • รถตู้ VIP พร้อมคนขับ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  • อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่ารถนำเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ประกันสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 500,000 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ Vat 7 %

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • บัตรโดยสารการบิน พร้อมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่มัชรูมทราเวล  โทร.02-1056234
หรือแอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

Tel: MushroomTravel
Messenger
Line id: @MushroomTravel
ไปด้านบนสุด