Loading...
คำรับรองจากลูกค้า

คำรับรองจากลูกค้า

สาวิตรี ทอจรัสแสง

พนักงานบริษัทเอกชน

การบริการของสต๊าฟ ไกด์ หัวหน้าทัวร์ บริการดีมาก

AIA CO.,LTD.
ทัวร์เกาหลี - ระหว่างวันที่ : 9-13 พฤษภาคม 2558

ภัทรสินันท์ ทอจรัสแสง

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจการบริการของไกด์ทุกคนค่ะ น่ารักมาก คนขับรถขอบคุณค่ะ

AIA CO.,LTD. ทัวร์เกาหลี - ระหว่างวันที่ : 9-13 พฤษภาคม 2558

อรอนงค์ วรรณบุตร

พนักงานบริษัทเอกชน

มีแต่ความประทับใจในบริการที่น้องแป้งให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยในกรุ๊ปทัวร์

AIA โคราช - ทัวร์เกาหลี - ระหว่างวันที่ : 12-15 ธันวาคม 2557

ณฐมน อุดรดิษฐ์

พนักงานบริษัทเอกชน

บริการดีค่ะ ประทับใเดินทางกับมัชรูม 2 ครั้งแล้วค่ะ ชอบ

AIA โคราช - ทัวร์เกาหลี - ระหว่างวันที่ : 12-15 ธันวาคม 2557

วิษณุ ทองกระโทก

พนักงานบริษัทเอกชน

การบริการของคนนำเที่ยว บริการได้ดีมาก เป็นกันเอง สนุกสนาน

ทัวร์เกาหลี - ระหว่างวันที่ : 12-15 ธันวาคม 2557

ไปด้านบนสุด