ค้นหา

Loading...

คำรับรองจากลูกค้า

ละมัย ทองแก้ว

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจทุกอย่างที่พาไปเที่ยว ประทับใจพนักงานทุกคน น่ารักมากๆ

ทัวร์แก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

เอกสิทธิ์ โชคเพิ่มไพศาล

พนักงานบริษัทเอกชน

บริการดี ประทับใจที่สุด

ทัวร์แก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

โชติรส สาหุตดี

พนักงานบริษัทเอกชน

บริการประทับใจ

ทัวร์แก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

นารี แสนบาน

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจอาหาร วงดนตรี การบริการของมัชรูมทราเวล

ทัวร์แก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

ภาคพร นิลแสวง

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจการบริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ทัวร์แก่งกระจาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

พัชรา กำแพงคำ

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจการใส่ใจในทุกๆ ด้านของน้องแอ๋ม ประทับใจประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้จากทัวร์นี้ ได้เห็น/สัมผัสในสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง

ทัวร์ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2559

นฤนาท ยืนยง

รับราชการ

ประทับใจได้เล่นหิมะ โรงแรมที่ฟุราโนะ ได้ความรู้จากมัคคุเทศก์

ทัวร์ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2559

Sireesi Waseeweerasi

พนักงานบริษัทเอกชน

ไกด์กับหัวหน้าทัวร์ดูแลดี และคอยให้คำแนะนำเมื่อสงสัย

ทัวร์สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

วัชระ เหล็กพรหม

พนักงานบริษัทเอกชน

ไกด์แนะนำสถานที่ได้ดีมาก

ทัวร์สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559

สิริกูล

พนักงานบริษัทเอกชน

ประทับใจการบริการและน้ำใจของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ทัวร์วังน้ำเขียว ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559

ไปด้านบนสุด