ค้นหา

Loading...

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 60

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 60
โพสเมื่อ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 60

Mushroom Travel ได้รับเกียรติจากคณะทัวร์บริษัท BLACK JACK GROUP นำผู้เดินทางจำนวน 39 ท่าน บินตรงสู่ท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก ประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลา 4วัน 3คืน ในระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2560 โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX700

 

โดยการเดินทางในครั้งนี้ คณะทัวร์ได้เดินทางถึง เช็กลัปก๊อก ในเวลา 12.15 น. ของวันที่ 9 เมษายน ก่อนจะเริ่มต้นการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบภายในประเทศฮ่องกงโดยมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังต่อไป วันแรกของการเดินทางคือ เดินทางสู่จูไห่ โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1.30 ชม.) ถ่ายรูปกับสาวงาม”หวีหนี่” และเข้าชมสินค้ายาประจำบ้านของจีนอีกทั้งยัง ชมพระราชวังหยวนหมิง  

วันที่สองของการเดินทาง เที่ยวชม วัดผู่ฉ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าแห้งนี้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดที่อยู่บนเกาะผูถ่อซานเพื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักรบูชา จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงและเดินทางไปยังมาเก๊า โดยรถโค้ช เยี่ยมชม Parisian ได้สัมผัสกับเมืองจำลองของฝรังเศส ชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENATIAN HOTEL 

 

วันที่สามของการเดินทาง ได้เดินทางไปยัง วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่เป็นต้นกำเนิดชื่อเกาะมาเก๊า และช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ จากนั้นเดินทางสู่ฮ่องกง ได้ช้อปปิ้งห้างฮาร์เบอร์ซิตี้

วันที่สี่ของการเดินทาง ไหว้พระตามวัดต่างๆให้เป็ยสิริมงคล วัดเชอกุง วัดหวังต้าเซียน จากนั้นช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX 709  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


MushroomTravel.com รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา Incentive ทัวร์ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศโดยทีมงานมืออาชีพ

แผนกกรุ๊ปทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 2
email: sales@mushroomtravel.com

ไปด้านบนสุด