Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

ร่วมกิจกรรมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ MushroomTravel.com มีสิทธิ์ลุ้นทัวร์ เที่ยวฟรี!!!

ร่วมกิจกรรมกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ MushroomTravel.com มีสิทธิ์ลุ้นทัวร์ เที่ยวฟรี!!!
โพสเมื่อ

พี่เห็ดน้องเห็ด มัชรูมทราเวล มี ทัวร์สิงคโปร์ มาแจก ฟรี!!

กติกาง่ายๆ ใครอยากเที่ยวฟรี ร่วมสนุกได้ใน Facebook Fanpage ของมัชรูมทราเวล ตามนี้เลยค่ะ

1. กด Like แฟนเพจ MushroomTravel.com
2. Tag เพื่อนที่ชอบเที่ยวอย่างน้อย 2 คน Comment ที่ใต้โพสกิจกรรม พี่เห็ดแจกทัวร์ฟรี และบอกสั้นๆ ว่าทำไมถึงอยากไปเที่ยวสิงคโปร์
3. Share โพสกิจกรรม พี่เห็ดแจกทัวร์ฟรี ไปที่หน้า Feed ของตัวเองโดยตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ หรือ Public

ลุ้นเป็นผู้โชคดี เที่ยวสิงคโปร์ฟรี 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

💢💢หากทำไม่ครบ 3 ข้อ อดลุ้นทัวร์ฟรีนะจ๊ะ💢💢

🍄ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562
🍄ทีมงานจะสุ่มผู้โชคดีและประกาศผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ เมื่อประกาศชื่อผู้โชคดี ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมา Comment ที่ใต้โพสประกาศผู้โชคดี (หากผู้โชคดีไม่มายืนยันตัวตนภายใน 24 ชั่วโมง จะสุ่มผู้โชคดีใหม่)
2. ทีมงานมัชรูมทราเวลจะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีให้เข้ามารับรางวัลที่บริษัทฯ
3. ถ่ายรูปผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล (เพื่อนำไปโพสที่ Page ยืนยันการได้รับรางวัลจริง)

เงื่อนไขรางวัลทัวร์

1. กิจกรรมนี้ร่วมสนุกได้ที่ แฟนเพจ MushroomTravel.com เท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
4. ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
5. กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัล
6. แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ รหัส MUSH191127 สามารถเลือกวันเดินทางได้ภายในเดือน สิงหาคม 2562 ที่มีในรายการที่กำหนดเท่านั้น
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 700 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง
8. แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ รหัส MUSH191127 ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
9. ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ