ค้นหา

Loading...

Luxottica ศึกษาดูงาน กวางเจา – ฮ่องกง 5 วัน 4 คืน

Luxottica ศึกษาดูงาน กวางเจา – ฮ่องกง 5 วัน 4 คืน
โพสเมื่อ

s__96878607

เมื่อวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา Mushroom Travel ได้รับเกียรติจาก Luxottica Group ให้นำคณะแว่นท็อปเจริญจำนวน 15 ท่าน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก Luxottica จำนวน 2 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กวางเจา – ฮ่องกง เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ด้วยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 678 และเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกวางเจา ในเวลา 19.50 น.

วันที่สองของการเดินทาง หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อย ทั้งหมดก็ได้เดินทางสู่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ LUXOTTICA (เมืองตงก่วน) โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นดี โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้เวลาในศูนย์นับตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. จากนันจึงออกไปรับประทานอาหารค่ำกันที่ภัตตาคาร NANCHAO WANGFU ก่อนจะเดินทางสู่ฮ่องกงด้วยรถโค้ชเช่นเดิม โดยใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

วันที่สามของการเดินทาง หลังมื้อเช้าทั้งหมดเดินทางไปยังวัดแชกงหมิว วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกงเพื่อถวายกังหันลม และขอพรให้การงานเจริญรุ่งเรือง ก่อนจะเดินทางไปแวะชมโรงงานฮ่องกงจิลเวลรี่ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยรัฐบาลฮ่องกง จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังวัดหวังต้าเซียน เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง และแวะช้อปปิ้งกันที่ร้านหยก ส่วนช่วงบ่ายก็เป็นคิวของการสักการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) และต่อด้วยการชมวิวเมืองฮ่องกงที่วิคตอเรียพีก และตกค่ำก็เดินทางไปชม A Symphony of Lights Multimedia Show ริมอ่าววิกตอเรีย เสร็จแล้วจึงแวะช้อปปิ้งกันต่อที่เลดี้ส์ ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่ของการเดินทาง หลังอาหารมื้อเช้าคณะทัวร์ก็ได้ขึ้นกระเช้านองปิง (Crystal Cabin) ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะลันเตา ก่อนจะไปสักการการะวัดใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน และเดินชมบรรยากาศสบายๆ ของหมู่บ้านนองปิง และช่วงบ่ายจึงเวลาของการช้อปปิ้งแบบอิสระที่ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง กระทั่งค่ำ

วันสุดท้ายของการเดินทาง หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ทั้งหมดก็เดินทางสู่ สำนักงานใหญ่ LUXOTTICA ย่านฮาร์เบอร์พลาซ่า (จิมซาจุ่ย) เพื่อชมนวัตกรรมและสินค้าตัวอย่าง รุ่นล่าสุด กระทั่งถึงเวลา 17.00 น. จึงเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เพื่อออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 607

s__5497551 s__96878625 s__96878619 s__96878615

ไปด้านบนสุด