Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทริปดูงานเมืองซีอาน 5 วัน 4 คืน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทริปดูงานเมืองซีอาน 5 วัน 4 คืน
โพสเมื่อ

“มัชรูมทราเวล” หนึ่งในบริษัททัวร์คุณภาพของไทย ได้รับเกียริตจากคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 ท่าน จัดทริปเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ เมืองซีอาน ประเทศจีน เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยออกเดินทางในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ด้วยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD 2568 

S__10330143 S__10330142

จากนั้นในเวลา 14.35 น. ของวันเดียวกัน คณะทัวร์ก็ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองซีอานโดยสวัสดิภาพ ก่อนจะออกเดินทางต่อเพื่อไปชมวัดลามะโดย ทันที จากนั้นจึงรับประทานอาหารเย็นก่อนจะเช็กอินสู่ห้องพักเพื่อพักผ่อนเอาแรง ส่วนในเช้าวันต่อมาหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย ทั้งหมดก็ได้มุ่งหน้าสู่เมืองลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง ต่อด้วยเมือง เติงฟงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลั่วหยาง เพื่อชมอารามเส้าหลินที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาเส้าสือซาน แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด โดยเฉพาะพุทราจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ก่อนจะไปชมการการแสดงโชว์กังฟูอันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน 
เช้าวันที่ 3 ในประเทศจีน วันเริ่มต้นด้วยการนั่ง รถเล็กเพื่อเที่ยวชมถ้ำหลงเหมินที่อยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง อันเป็นถ้ำในศาสนาพุทธ 1 ใน 4 ของจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ส่วนในช่วงบ่ายจึงเป็นคิวของสุสานขุนพลกวนอูตามเรื่องราวในสามก๊ก ก่อนจะเดินทางกลับสู่เมืองซีอานด้วยรถไฟความเร็วสูงเช่นเดิม เพื่อให้ทันกับการชมโชว์นาฏศิลป์ในยุคราชวงศ์ถังในช่วงค่ำนั่นเอง และในเช้าวันของวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทางคณะทัวร์ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ XI’AN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY ตลอดทั้งช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายก็เป็นการเดินทางเพื่อไปชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้และสุสานทหารม้า รวมถึงโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน เพื่อชมกลวิธีในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จออกออกมาเป็นผืนเพื่อให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านอันทรงคุณค่านั่นเอง

ส่วนในวันสุดท้าย ทั้งหมดเดินทางสู่กำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานตั้งแต่เช้าตรู่ จากนั้นจึงไปช้อปปิ้งหยกอันเป็นของฝากล้ำค่าของชาวจีนมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ และไปต่อกันที่เจดีย์ห่านป่าใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดฉือเอินที่เป็นสถานที่ที่พระถังฯ ใช้แปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกหลังกลับจากชมพูทวีป ส่วนในช่วงบ่ายจึงออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เช่นเดิม ด้วยเที่ยวบินที่ FD 2569