Mushroom Travel LINE
เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Mushroom Travel
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

สำนักงาน กสทช. ร่วมศึกษาดูงานและสัมมนา ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงาน กสทช. ร่วมศึกษาดูงานและสัมมนา ณ จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ

เมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา “มัชรูมทราเวล” ได้รับเกียรติจากสำนักงาน กสทช.  นำ ทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 50 ท่าน เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานและสัมมนาประจำปี 2558 โดยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3001 ในเวลา 06.20 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตในเวลา 07.40 น. 

P1013562_09 P1013562_03

หลังเดินทางออกจากสนามบินภูเก็ต คณะ กสทช. ก็ได้เดินทางสู่สถานที่สำหรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการองค์ความรู้ของ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่มารีน่า ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง แล้วจึงเข้าพักที่โรงแรม The Royal Paradise Hotel and Spa ในเวลา 15.30 น. 

P1013562_04 P1013562_02

P1013562_05 P1013562_06

เช้าวันต่อมาหลังจากอาหารเช้าที่โรงแรม คณะ กสทช. ก็ได้ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Sea Angel เพื่อมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพีเพื่อร่วมกิจกรรมดำน้ำชมปะการังและพักผ่อนตามอัธยาศัย ส่วนช่วงบ่ายก็ได้เดินทางไปชม 2 อ่าวอันเลื่องชื่ออย่างอ่าวต้นไทรและอ่าวโล๊ะดารัม ก่อนจะเดินทางกลับที่พักในช่วงเย็น
เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ทางคณะ คสทช. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการของโรงแรมตลอดทั้งช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายก็เดินทางไปเที่ยวชมรอบเกาะภูเก็ต อย่างเช่น ชมความเก่าแก่ของตึกทรงชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ เป็นต้น จากนั้นจึงเดินทางไปเลือกซื้อเลือกชมของที่ระลึกอันมีชื่อเสียงของเกาะ ภูเก็ต และเดินทางสู่วัดฉลองหรือวัดไชยธารามเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตก่อนจะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3022 โดยสวัสดิภาพ