เราช่วยคุณได้
@mushroomtravel
จันทร์ - ศุกร์
9:00-19:00
เสาร์ - อาทิตย์
9:00-18:00
Call Center
02 105 6234
จอง 6 คนขึ้นไป
02 106 7044
Loading...

“มัชรูมทราเวล” จัดทริปไหว้พระเสริมศิริมงคล ณ ประเทศพม่า 8 วัน 7 คืน

“มัชรูมทราเวล” จัดทริปไหว้พระเสริมศิริมงคล ณ ประเทศพม่า 8 วัน 7 คืน
โพสเมื่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา “มัชรูมทราเวล” พร้อมลูกทัวร์จำนวน 15 ท่าน บินตรงสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อท่องเที่ยวและค้นหาเสน่ห์ของประเทศแห่งนี้ในทุกแง่มุม รวมถึงตระเวนไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเต็มอิ่มถึง 8 วัน 7 คืน โดยการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเช็คอินขึ้นเครื่องของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 ในเวลา 04.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หลังจากเดินทางถึงท่าอากาศยานมิงกะลาดอนแห่งเมืองย่างกุ้งอย่างปลอดภัยแล้ว คณะทัวร์ทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดีเพื่อนมัสการพระเจดีย์ชะเวมอว์ดอว์ และพระธาตุอินทร์แขวน ก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมไจ้ทีโยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาไจ้ทีโย ส่วนวันที่สองนั้นเรายังคงอยู่ที่เมืองหงสาวดี โดยมีจุดหมายปลายทางสำคัญที่โบราณสถานพระราชวังบุเรงนอง จากนั้นจึงเป็นคิวของการไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชะเวตาเลียวที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์พระนอนที่งดงามที่สุดในพม่า ก่อนจะออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้งเพื่อนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันเลื่องชื่อ อีกทั้งยังเป็นมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าอีกด้วย

2 3

เช้าอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ทางคณะทัวร์ได้ออกเดินทางสู่เมืองพุกามตั้งแต่เช้าตรู่โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่  W9009 เพื่อให้ทันกับการเดินชมบรรยากาศของตลาดเช้าเมืองพุกาม และเที่ยวชมอดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่บนฝั่งลุ่มน้ำอิรวดีแห่งนี้ ซึ่งที่นี่ก็มีพระเจดีย์เวซิกอน วัดติโลมินโล วัดมนูหะ อานันทวิหาร วิหารสัพพัญญู และเจดีย์ชเวซันดอว์เป็นจุดหมายปลางทางสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน ส่วนวันต่อมาก็เป็นคิวของเมืองพุกาม เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอมรปุระเพื่อชมสะพานไม้อูเป็งที่ทอดข้ามไปสู่วัดจอดอว์จี ส่วนในช่วงบ่ายจึงเดินทางต่อไปที่เมืองโมนยวา ซึ่งที่นี่ก็มีสถานที่สำคัญๆ อยู่มากมาย ทั้งวัดพระพุทธรูป 10,000 องค์ เจดีย์สัมพุทเธ และวัดพระนอน เป็นต้น

4 5

นอกจากนั้น สำหรับเมืองต่างๆ และสถานที่อื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการเดินทางของมัชรูมทราเวลในครั้งนี้ก็ได้แก่ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองสะกาย วัดเจดีย์คังมูดอว์ วัดอูมินทอนซี พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอว์ วัดกุโสดอว์ วัดมหามุนี เมืองเฮโฮที่ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนพม่า ถ้ำปิ่นตะยะ หรือถ้ำพระพุทธรูป 9,000 องค์ เมืองยองชเว  ทะเลสาบอินเลย์ วัดพองดอว์อู วัดงาเปจัง พระเจดีย์น้ำปัน และหมู่บ้านทอผ้าอินปอขอมส่วนวันสุดท้ายในตารางของการท่องเที่ยวในประเทศพม่านั้น คณะทัวร์ได้เดินทางกลับสู่เมืองร่างกุ้งโดยสายการบินแอร์ มัณฑะเลย์ ก่อนจะแวะรับประทานอาหารกลางวันและช้อปปิ้งเลือกหาของฝากกลับบ้านที่ตลาดโบโจ๊ะอองซานอันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นจึงค่อยโบกมืออำลาประสบการณ์อันล้ำค่าบนดินแดนแห่งนี้เพื่อกลับสู่ดินแดนสยามในเวลา 21.00 น. โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 ด้วยความประทับใจของลูกทัวร์ทุกท่านที่ร่วมทริปการเดินทางในครั้งนี้